o programie pobierz instrukcja cennik rejestracja faq
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z obsługą programu.

Uwaga:
Program DOSprn nie jest objęty pomocą techniczną QNT.

Ustawienia standardowe

W programach DOS (QWARK i QWANT):
- należy wybrać drukarkę: HP LaserJet 1100

W programie DOSprn:
- należy wybrać sekwencję HP PCL
- w zakładce Czcionki należy wybrać CP(Code Page): 852
- w zakładce Czcionki zaznaczyć czcionki o stałej szerokościDOSprn i dwie drukarki

Drukarka 1: igłowa LPT
Drukarka 2: laserowa,atramentowa-USB

Rozwiązanie dla Windows 9x

1. Jeżeli chcemy drukować z igłowej LPT - uruchamiamy DOSprn, a następnie usuwamy zaznaczenie z pola Przechwyć port LPTn. Należy pamiętać o wybraniu właściwej drukarki w programach Qwark i Qwant (Typ drukarki).
2. Jeżeli chcemy drukować na drukarce laserowej, atramentowej (USB) zaznaczamy opcję - Przechwyć port LPTn.

Rozwiązanie dla Windows XP

Po instalacji DOSprn w tym systemie program instalacyjny automatycznie wpisuje w pliku C:\Windows\System32\autoexec.nt odwołanie do pliku prn2file.com (np. C:\DOSPrn\ prn2file.com).
Należy usunąć to odwołanie z pliku autoexec.nt


Przyspieszenie wydruków z programów dosowych w przypadku długiego oczekiwania na rozpoczęcie drukowania

Rozwiązanie dla Windows NT/2000/XP/2003:

W systemach serii Windows NT wszystkie wydruki w trybie MS-DOS są wysyłane do systemowego spoolera. Jeżeli ciąg danych nie jest zakończony znakiem końca wydruku, dane są zbierane w buforze i wysyłane na drukarkę dopiero po określonym przedziale czasu. Opóźnienie domyślnie jest ustawione na 15 sekund ale może być modyfikowane w następującym kluczu:

Kod:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

W polu LPT_Timeout. Wartość w polu LPT_Timeout podana jest w sekundach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://support.microsoft.com/default.aspx?id=kb;en-us;Q101850


Rozwiązanie dla Windows 95/98/Me

W przypadku drukowania z programu dla systemu MS-DOS, może upłynąć od 60 do 90 sekund, zanim rozpocznie się drukowanie.

Aby rozwiązać ten problem, należy dodać następujące wiersze do odpowiednich sekcji w pliku System.ini, a następnie uruchomić ponownie komputer:

Kod:
[Network]
PrintBufTime=10

[IFSMGR]
PrintBufTime=10

UWAGA: Jeśli sekcja [Network] lub [IFSMGR] nie istnieje w pliku system.ini, należy dodać te sekcje po sekcji [386Enh] tego pliku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://support.microsoft.com/kb/q140036/


  1. Ustawienia standardowe
  2. Korekta przekodowań w wersji 1.78
  3. DOSPrn i dwie drukarki
  4. Przyspieszenie wydruków z programów dosowych w przypadku długiego oczekiwania na rozpoczęcie drukowania

o programie pobierz instrukcja cennik rejestracja faq